Na prijedlog Predsjedništva Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, Plenum usvaja i potvrđuje plan redovnih aktivnosti koje Društvo provodi u svrhu ostvarivanja ciljeva temeljem Statuta udruge: natjecanja učenika i studenata glazbenih i plesnih škola kao jedno od trajnih i važnijih djelovanja HDGPP-a, stručna predavanja za nastavnike, učenike i studente - Centar izvrsnosti, Plenume i Svečani koncert povodom dana udruge.