Dan HDGPP-a 2018

17. prosinca 2018., Koncertna dvorana Blagoje Bersa - Muzička akademija, Zagreb