Članom Društva može postati svaka fizička i pravna osoba Republike Hrvatske koja to želi i prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana te odredbe ovog Statuta, a posjeduje glazbeno ili plesno obrazovanje te se aktivno bavi unapređivanjem glazbenoga i plesnog odgoja i obrazovanja i znanstvenim radom u toj djelatnosti u glazbenim i plesnim školama, općeobrazovnim školama i pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje se bave djelatnošću glazbenoga i plesnog obrazovanja s pravom javnosti, po programu verificiranom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Članovi upravljaju Društvom putem sljedećih tijela:

  • Skupštine
  • Predsjedništva
  • Predsjednika
  • Tajnika