Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga (HDGPP) već šezdeset osam godina djeluje organizirano kao udruga glazbenih i plesnih pedagoga osnovana 1950. godine pod nazivom Udruženje muzičkih pedagoga Hrvatske koja od 1992. godine djeluje pod nazivom Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga.

Svrha okupljanja glazbenih i plesnih pedagoga s područja Republike Hrvatske u Društvo je djelovanje na unapređivanju i poboljšavanju stručnog znanja i stalnog usavršavanja članova putem rasprava, susreta, savjetovanja, natjecanja, smotri, javnih tribina, oglednih predavanja, javnih nastupa, koncerata, seminara - Centar izvrsnosti, plenuma, izdavanja stručno-znanstvenog časopisa Tonovi i drugih oblika stručnog rada, te ostvarivanje suradnje sa sličnim i srodnim glazbenim i plesnim ustanovama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu .Na plenumima koji se održavaju redovito dvaput godišnje, riješavaju se brojna neizbježna stručna pitanja koja se pojavljuju u svakodnevnoj praksi u glazbenom i plesnom školovanju i tako se pridonosi boljem odgoju i školovanju mladih glazbenika i plesača.

Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencijom za odgoj i obrazovanje u ostvarivanju programskih zadataka iznjedrila je nove nastavne planove i programe za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje te niz drugih oblika rada što pridonose boljem i suvremenijem glazbenom i plesnom školstvu.

HDGPP je 1965. godine utemeljio natjecanje učenika i studenata glazbenih i plesnih škola radi otkrivanja, praćenja i usmjerivanja mladih nadarenih glazbenika i plesača u daljnjem školovanju. To je iznjedrilo i Centar izvrsnosti za talente, u kojem kroz stručne seminare svjetski priznatih pedagoga, te koncerte izvrsnosti, stječu nove spoznaje i umjetnička iskustva. Osim natjecanja u zemlji, učenici i studenti glazbenih i plesnih škola sudjelovali su i na međunarodnim natjecanjima i smotrama koje u organizaciji EMCY i EMU, te se na taj način promiće hrvatska glazbena i plesna kultura u Europi i pokazuje visoki doseg glazbenog i plesnog školovanja. Od 1956. godine Društvo je počelo izdavati stručni časopis Tonovi koji registrira RILM, New York, u kojemu se objavljuju stručni članci uglednih hrvatskih i stranih glazbenih i plesnih pedagoga.

Društvo surađuje s hrvatskim skladateljima u promidžbi hrvatske glazbe izdavanjem skladbi i njihovim izvođenjem na javnim nastupima te u provođenju zaštite autorskih prava - ZAMP.

Od 1997. godine HDGPP obilježava svakog 17. prosinca svoj dan, svečanim koncertom, na kojem zaslužnim glazbenim i plesnim pedagozima dodjeljuje nagrade i priznanja - za životno djelo, godišnje nagrade i priznanja pedagozima koji odlaze u mirovinu te posebne nagrade za doprinos u djelovanju HDGPP-a. Važnu ulogu u šezdesetogodišnjem Djelovanju HDGPP-a zasigurno zauzimaju naraštaji vrijednih pedagoga pokazujući ustrajnost i ljubav prema svom pozivu.