Nagrade i priznanja Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga koje se dodjeljuju od 1997. godine do sad su dobili:

 

Nagrada za životno djelo

Blaženka Zorić, Adalbert Marković, Igor Gjadrov, Kristijan Petrović, Giovanni Cavallin, Josip Novosel,Tonko Ninić, Vladimir Krpan, Branko Oreški, Anđelko Klobučar, Vladimir Kranjčević, Andrija Tomašek, Snježana Bujanović Stanislav, Marko Bolfek, Karlo Kraus, Josip Tonžetić, Drago Kadoić, Prerad Detiček, Jakša Zlatar, Pavel Rojko, Vera Šutalo, Josip Vrbanec, Ivan Glibota-Crni, Jelica Kuzmin

Godišnje nagrade

Orhida Antunović, Ivanka Brkanović, Ante Čagalj, Margareta Togunjac, Jelena Vrdoljak, Mara Bolfek,Eva Hühn, Nina Kovačić, Jelica Kuzmin, Gordan Sladoljev, Nives Andrijašević-Janković, Marko Bolfek, Ljerka Čavić Tomčik, Vesna Jaić, Tatjana Lajić, Dragan Colić, Josip Čipić, Dunja Elezović Krivić, Vjera Odak Jembrih, Vesna Zornjak, Ivančica Janković, Anđela Jerkunica Milišić, Marijan Novak, Jagoda Ivančević-Perković, Vilina Sočo Runić, Franjo Geček, Mirko Hrženjak, Ivanka Kalanj, Nenad Merle, Nadia Miletić, Dorian Hatta, Tatjana Kamalić Škrjanec, Marina Kopri, Vesna Ružić Malpera, Marija Sekso, Lidija Horvat Dunjko, Ljubinko Đurić, Carmen Fuchs, Delio Malpera, Xhevdet Sahatxhija, Marija Haluza, Svetlana Krajna, Nevenka Preiss, Jasna Reba, Vesna Vlaho, Živko Kocev, Ivanka Kordić, Ruža Santo, Alemka Orlić, Smail Gagić, Marijan Kopčić, Igor Lešnik, Darko Petrinjak, Dražen Varga, Ivan Glibota, Vesna Hajdin, Marija Matanović, Ljerka Očić, Rajka Zlatarić, Stjepan Fortuna, Marko Magdalenić, Mauro Šestan, Ivan Tukša Jelić, Srebrenka Crnković Završki, Ivana Godec Vinceković, Marjan Krajna, Ivan Mihajlović, Jasenka Ostojić Radiković, Kosovka Čudina, Nikola Jedrlinić, Vlatka Oršanić, Đorđe Stanetti, Mirela Buchberger Karlo, Petar Fabijanić, Vesna Radinčić, Renata Stojin Richter, Sabina Vidulin-Orbanić, Vesna Faullend Heferer, Mladen Janjanin, Nataliya Marycheva, Branka Pollak, Samantha Stell, Sanja Erceg Vrekalo, Zlatko Strčić, Ines Badanjak, Adrijana Barbarić Pevek, Rudolf Homen, Antonijeta Šeketa Gleich, Sunčica Grego, Dario Maleš, Alida Jakopanec, Ana Šterpin Zagoranski, Sanja Milić, Niko Marušić, Vanda Novoselec, Dalibor Crnogorac, Dubravka Pavić, Ruben Dalibaltayan, Ela Korbar, Snježana Vrbanec, Renata Vraneković, Ankica Vujnović Tonković, Vanda Đanić, Ana Vesel Križaj, Nikola Fabijanić, Viktorija Badrov, Bernarda Debuš Redžić, Goran Gorše, Vilijana Šugar, Josip Konfic, Jelena Valković, Boris Klarić, Dragan Sremec, Suzana Ursić, Silvija Fagarazzi, Marina Mijatović, Petra Vojvodić Mrvoš, Marjana Dušević, Dean Kopri, Petar Čulić, Goran Jurković, Dino Kalebota

Posebne nagrade i priznanja HDGPP-a

Ivanka Konfic, Hrvoje Labura, Zvonimir Kotarac, Vjekoslav Burić, Vinko Filipović, Astrid Horvat, Pavel Rojko,Vera Šutalo, Darko Breitenfeld, Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik, Osnovna i srednja glazbena škola „Mirković“, Opatija, Glazbena škola u Varaždinu, Vesna Mimica, Milivoj Svoboda, Božidar Kopić, Katarina Grgec, Goran Sučić, Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb, Glazbena škola Karlovac, Veljko Valentin Škorvaga, Rudolf Vučić, Sonja Štefanac, Dragutin Fabijanić

Najuspješnija Škola  /  Ravnatelj  u školskoj godini

2016. Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb, ravnatelj Josip Vrbanec
2017. Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor, ravnateljica Zdenka Merčep
2018. Umjetnička škola Poreč, ravnateljica Sanjica Sara Radetić
2019. Glazbena škola Jan Vlašimsky, Virovitica, ravnatelj Damir Mihaljević
2020. Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb, ravnateljica Mirela Buchberger Karlo
2021. Glazbena škola Karlovac, ravnateljica Snježana Mrljak