red. prof. art. Dragan Sremec
Muzička akademija u Zagrebu

Rođen je 1958. god. u Zagrebu. U GŠ Pavao Markovac, Zagreb 1977. maturira saksofon i teoretske predmete te upisuje studij dirigiranja u klasi prof. I. Gjadrova i studij saksofona u klasi prof. J. Noschte. Diplomirao je 1981. god. kao prvi diplomant, a dirigiranje 1982. god. Saksofon je magistrirao 1984. god. Usavršavao se kao stipendist Francuske vlade u Parizu kod prof. D. Deffayeta na Conservatore National de Musique te kao Fulbright stipendist kod prof. E. Rousseaua na University of Indiana u Bloomingtonu, SAD. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu počeo je raditi kao asistent za saksofon i za dirigiranje 1984. god., 1988. postaje asistent u radnom odnosu, docent 1992. god, izvanredni prof. 1998. god. pa redovni prof. 2002.god. a od 2007.g. je redovni prof. u trajnom zvanju. Bio je prodekan u šest mandata. Predsjednik je povjerenstva za izgradnju zgrade Akademije koje je zaduženo za sve aspekte provedbe izgradnje zgrade. U njegovoj klasi do danas je diplomiralo 40 studenata. Njegovi studenti uspješno nastupaju, osvajaju brojne nagrade na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Profesori su u brojnim muzičkim školama, akademijama (Zagreb, Split, Sarajevo, Novi Sad). Na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Sarajevu 2008. god. osnovao je prvu klasu saksofona u BIH, na istoj honorarno radi do 2016. god. kao prof. saksofona. Kao dirigent je nastupao uz Zagrebačku Filharmoniju, Simfonijski orkestar HRT, Dubrovački simfonijski orkestar, Ansambl Dubrovačkog festivala, Orkestar Oružanih snaga RH. Kao solist na saksofonu i kao član Zagrebačkog kvarteta saksofona (osnivač 1989. god.) nastupao je uz niz uglednih, domaćih i stranih orkestara. Nastupao je uz dirigente P. Dešpalja, B. Papandopula, I. Gjadrova, N. Bareze, V. Šuteja, I. Lipanovića, K.Onoa, K. Arpa, A. Francisa, D. Lissa, D. Itkina, M. Agresta, M. Letonje, B. Šipuša, M. Tarbuka i F. Boulangera. U svojoj dugogodišnjoj umjetničkoj karijeri nastupio je u slavnim dvoranama mnogobrojnih država Europe te u Rusiji, Turskoj, Sjevernoj i Južnoj Americi te Kini. Kao solist i član kvarteta praizveo je 50-tak najvažnijih hrvatskih i slovenskih kompozitora. B. Papandopulo mu je posvetio prvi hrvatski koncert za saksofon i simfonijski orkestar kao i Šest krokija, a A. Klobučar prvu hrvatsku sonatu za saksofon i klavir. Snimio je mnoga djela za radio, više CD-a. Održava mnoge međunarodne majstorske radionice i seminare za saksofon.Član je žirija uglednih međunarodnih saksofonističkih natjecanja. Osnivač je i umjetnički ravnatelj Međunarodnog natjecanja saksofonista “Josip Nochta”, Zagreb.Od 2015. do 2018. god. bio je član ISC-a te je na njegovu inicijativu organiziran Kongres istog 2018. god. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu s 1900 sudionika. Kao član HDGPP-a prof. Sremec ostvario je vrhunske rezultate te pridonio radu Društva na različite načine kroz Povjerenstva, ocjenjivačke sudove i dr. Član je HDGU-a te Odbora za proračun Sveučilištu u Zagrebu te povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti. Bio je i član Vijeća umjetničkog područja i član Savjeta Sveučilišta. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Svojom bogatom umjetničkom i pedagoškom biografijom D. Sremec najistaknutiji je profesor VII. odsjeka za duhačke instrumente Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu a sveukupnim djelovanjem izuzetno je pridonio glazbenoj kulturi u Rep. Hrvatskoj i šire.


Suzana Ursić, prof. savjetnik
Umjetnička škola Poreč

Rođena je 1967. god. Nakon OGŠ u Poreču maturira na teoretskom odjelu GŠ I. M. Ronjgova u Puli. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Puli 1991. god. i stekla zvanje profesora glazbene kulture. Po završetku studija započinje s radom u OGŠ “Slavko Zlatić” pri POU, današnjoj UŠ Poreč. Tijekom 31. god. rada iskazuje iznimne pedagoške rezultate, predavala je solfeggio (predškolski uzrast, pripremni razredi, školski uzrast - zbor, komorna glazba i glasovir). Od 2008. god. bila je duži niz godina pročelnica glasovirskog odjela. Kao dugogodišnja korepetitorica sudjeluje na natjecanjima u RH i inozemstvu. Njezini učenici postižu sjajne rezultate na javnim nastupima, audicijama, mnogim koncertima i gostovanjima, festivalima, županijskim te državnim smotrama, ispitima i natjecanjima. Redovito i sama nastupa na koncertima (škola, HRT, “Mali svirači”, Rovinj, ciklus Matice Hrvatske - Zagreb), gostovanjima, obljetnicama, susretima zborova (“Mali Kanat”, “Naš kanat je lip”) te se osobito ističe muzikalnošću. Svoju ljubav prema vokalnom glazbenom izričaju uspješno je prenosila i svojim učenicima te članovima zbora. Potiče i prve skladateljske korake učenika, prezentirane u nekoliko navrata na “Večerima velikih i malih skladatelja” i drugim prigodama. Surađivala je s vrhunskim profesorima i pedagozima: I. Gamulin, K.Bogino, R.Dalibaltayan, V.Babin, D.Cikojević, M.Elezović, I.Švarc- Grenda, J.E.Cruz, D.Rachmanov, J.Rose, M.Horak, J.Zlatar, V.Kovalski. Redovno sudjeluje na natjecanjima HDGPP-a i postiže zapažene rezultate. Dobitnica je Priznanja za izvrsne rezultate i osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju u šk. god. 2007./2008., te Zahvalnice za izvrsne rezultate u radu s učenicima od MZiO-a i AZOO-a.

Idejni je utemeljitelj i organizator “Dana glasovira” pri UŠ Poreč u sklopu kojih kreira zanimljiva događanja: pijanističke recitale, promocije knjiga, seminare, koncerte, glazbena okupljanja mladih nagrađivanih pijanista regije i šire, natjecanje “Pianoforte”. Održava javne ogledne satove, mentorica je kolegama pripravnicima. Članica je ocjenjivačkih sudova na raznim natjecanjima. Redovito se stručno usavršava na stručnim skupovima priznatih hrvatskih i svjetskih pedagoga. Status učitelja savjetnika još je jednom potvrdila 2019. godine. Nakon više od trideset godina učiteljskog posla i dalje s puno ljubavi i žara predaje djeci, razvija ljubav, muzikalnost i maštovitost. Djeca i roditelji cijene njezin rad i trud koji ulaže u rad sa svakim učenikom.


Silvija Fagarazzi, prof. mentor
Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb

1973. god. rođena u Zagrebu. Završava GŠ Pavla Markovca u klasi prof. J. Ćipića. 1991. god. nakon završene SGŠ i Obrazovnog centra za primijenjenu umjetnost i kulturu upisuje Arhitektonski fakultet u Zagrebu a 1993. Muzičku akademiju u klasi prof. I. Olupa gdje i diplomira 1997. god. te stječe zvanje - profesor oboe. Pedagoški rad započinje za vrijeme studija, 1995. god. u Bjelovaru, a nakon diplome se zapošljava u GŠ V. Lisinskog Bjelovar do 2007. god.. Klasu oboe u GU Elly Bašić počela je izgrađivati 2005. god. sa samo nekoliko učenika. Njezini učenici redovito sudjeluju na državnim i međunarodnim natjecanjima te osvajaju izvrsne rezultate (Woodwind&Brass, “Lions Grand Prix”, “Davorin Jenko”, Concurse Internazionale per Giovani Musicisti “Citta` di Barletta”). Promovirana je 2015. god. u zvanje prof. mentor. Svoje znanje prenosi na mlađe kolege kao mentor studentima i pripravnicima ili kao predavač na stručnim skupovima. Njezini učenici imaju zapažene nastupe na koncertima u organizaciji škole, prijateljskih škola, Glazbene mladeži, na dodjelama nagrada kao i humanitarnih udruga (Unicef, Krijesnica …) i dr. Redovito sudjeluje na natjecanima HDGPP-a i postiže izvrsne rezultate. Za izniman uspjeh i postignute rezultate učenika nagrađena je nagradom MZiO-a i Oskar-om znanja dva puta. Od 2018. god. aktivno sudjeluje u radu Društva za promicanje Funkcionalne muzičke pedagogije na mjestu tajnice udruge. Svoju ljubav iz školskih i studentskih dana prema tradiciji, narodnim plesovima i pjesmama Hrvatske (članica KUD “Borac”, FA “Venčec”, ZFA “Dr. Ivan Ivančan”) obnovila je 2018. god. kao članica VIS “Jane” iz Velike Gorice. Surađuje s pjevačkim zborom KUD-a “Ina”. Svojim svestranim interesima, iznimnom kreativnošću i zalaganjem u radu s učenicima te cjelokupnim djelovanjem izuzetno je pridonijela glazbenom obrazovanju i kulturi u zemlji i šire.


Marina Mijatović, prof. mentor
Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Sesvete

U Zagrebu je rođena 1974. god. Završila je OGŠ u Sesvetama i Srednju GŠ V. Lisinski, Zagreb. Na Muzičkoj akademiji u klasi prof. B. Sepčića upisuje studij klavira, 1997. god. diplomira i stječe zvanje profesora klavira. 1999. god. zapošljava se kao učiteljica klavira u Križevcima, a od 2001. djeluje kao klavirski pedagog i korepetitor u OGŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete. Bavi se i korepetiranjem slobodnim umjetnicima (A. Vidović-Krilanović, I. Mihaljević, C. Car i dr.). Pročelnica je Odjela za klavir u GŠ Sesvete od 2007. god.(10 god.). Za to vrijeme pokrenula je ciklus koncerata Revija. Redovito organizira gostovanja učenika klavira na uglednim zagrebačkim glazbenim školama i dvoranama. Ugošćuje učenike s istih škola u Sesvetama. Redovito pohađa stručna vijeća, seminare i stručna predavanja AZOO-a i stručnih udruga. Organizira seminar iz klavira za učenike i nastavnike u školi. Redovito i vrlo uspješno sudjeluje na natjecanjima HDGPP-a. Njezini učenici sudjeluju na raznim seminarima, smotrama te domaćim i međunarodnim natjecanjima mladih pijanista i komornih sastava gdje osvajaju vrijedne nagrade i priznanja. Redovito mentorira stručnu praksu studenata Muzičke akademije iz Zagreba. Od 2000.-2014. god. sudjeluje u organizaciji Međunarodnog pijanističkog natjecanja Zlatko Grgošević, napisala je tekst o povijesti istog za monografiju GŠ Sesvete. U suradnji s NS”Sesvete” organizira izvan školsku nastavu (koncerti s eminentnim pijanistima). Na koncertima Odjela za klavir ugošćuje bivše učenike škole studente Muzičke akademije. Tijekom školovanja i studiranja članica je KUD-a “Resnik”. Kao stručna suradnica dr.sc.S. Pepelnjaka sudjeluje u svim projektima vezanim za očuvanje folklorne tradicije i običaja resničkog kraja (notni zapisi pjesama i plesova Resničke svadbe-izdani u knjizi “800 godina Resnika i župe, povijest, život, kultura”. 2017. god. promovirana je u zvanje profesora mentora. Svojim cjelokupnim radom uvelike je pridonijela glazbenom obrazovanju i kulturi RH.


Petra Vojvodić Mrvoš, prof. savjetnik
Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor

Rođena je u Zagrebu 1984. God.. U GŠ Ferdo Livadić, Samobor, stječe osnovno glazbeno obrazovanje –tambure u klasi prof. Ž. Bradića, te srednjoškolsko - teorijski odjel. Diplomirala je 2008. god. na odsjeku za Glazbenu pedagogiju u klasi maestra V. Kranjčevića. Od 2007. god. zaposlena je u GŠ Ferdo Livadić, Samobor kao nastavnica tambura. Tijekom svih godina rada postiže izvrsne rezultate u disciplinama: solisti, komorni sastavi i orkestralna glazba. Osvojila je niz nagrada na regionalnim, državnim te međunarodnim natjecanjima. MZiO i AZOO dodijelilo joj je devet Oskara znanja za izniman uspjeh i postignute rezultate na državnim natjecanjima glazbe i plesa. Njezini učenici redovito nastupaju na raznim produkcijama i koncertima u glazbenoj školi, promocijama te ostalim prigodama u Gradu Samoboru i šire. Izuzetno se istakla u radu HDGPP-a. Članica je ocjenjivačkih sudova na natjecanjima učenika i studenata glazbe i plesa, Međunarodnim natjecanjima (Sonus) te članica stručne komisije u zajednici folklornog amaterizma ZAFAZ. Članica je komisije za izradu propozicija na državnim natjecanjima učenika i studenata glazbe i plesa. Redovito sudjeluje na stručnim skupovima, seminarima i usavršavanjima nastavnika tambura. U zvanje profesora savjetnika promovirana je 2020. god.Umjetnički je voditelj i dirigent Mlađeg tamburaškog orkestra TD Ferdo Livadić od 2007. god., a Starijeg orkestra od 2013. god.. Kao dirigentica MFHTG-a i na Državnom susretu hrvatskih tamburaških orkestara i sastava osvaja zlatne plakete i brojne nagrade. Niže uspjehe i na Europskom muzičkom festivalu za mlade u Neerpeltu, te na internacionalnom natjecanju zborova i orkestara u Češkoj. Višestruka je dobitnica zahvalnica, nagrada i pohvala od Grada Samobora i Zagrebačke županije za postignute rezultate u radu s učenicima.Svojim predanim radom, znanjem, zalaganjem i trudom uvelike doprinosi kvaliteti rada, glazbenog obrazovanja i prepoznatljivosti GŠ Ferdo Livadić, TD Livadić te Grada Samobora u zemlji i inozemstvu.