Vanda Đanić. prof. mentor
UŠ Luke Sorkočevića, Dubrovnik

Rođena je 1969. g. u Dubrovniku gdje završava osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Pohađa Muzičku akademiju Zagreb, te Muzičku akademiju u Beogradu (prof. Ksenija Janković), postdiplomski studij završava u Sarajevu ( prof. Yevgeniy Xaviereff). Tijekom školovanja i studija postiže odličan uspjeh i osvaja brojne nagrade. Od 1991. g. zaposlena je u Dubrovačkom simfonijskom orkestru – prvo violončelo.

Održava solističke koncerte, recitale, komorni je glazbenik te nastupa u brojnim ansamblima. Od 1993. g. počinje raditi u UŠ Luke Sorkočevića kao vanjski suradnik te pedagoškim talentom niže uspjehe i nagrade, (80) regionalnih, državnih i međunarodnih nagrada u disciplinama violončelo, komorna glazba i orkestri.Osvojila je brojne visoke nagrade na državnim natjecanjima, na međunarodnom natjecanju Daleki akordi, na Internacionalnom te Otvorenom federalnom natjecanju UMPFBIH … S učenicima sudjeluje na brojnim manifestacijama i kulturnim događajima te koncertima.

Od Agencije za odgoj i obrazovanje, Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, višestruka je dobitnica zahvalnica, nagrada i pohvala za postignute rezultate u radu s učenicima.

Mnogi njeni učenici su već istaknuti članovi i vođe orkestara u Hrvatskoj, solisti, nastavnici violončela te studenti.

Prof. Đanić izuzetno je do prinijela podizanju kvalitete glazbenog obrazovanja, opće kulture i važnosti glazbe u Dubrovniku i u Republici Hrvatskoj.


Ana Vesel Križaj, plesna pedagoginja
UŠ Franje Lučića, Velika Gorica

1999. g. završava Školu suvremenog plesa “Ane Maletić” u Zagrebu. Od 2001. vodi tečajeve ritmike a ubrzo i školu za suvremeni ples u UŠ Franje Lučića u Velikoj Gorici u kojoj je pročelnica plesnog odjela.

Autor je srednjoškolskog programa za nastavni predmet suvremene plesne tehnike pri izradi kojeg je svojom snažnom inicijativom i kreativnim sudjelovanjem ostvarila značajne i trajne posljedice na cjelokupan sustav obrazovanja na području suvremenog plesa u nas. Sudjeluje na mnogobrojnim natjecanjima HDGPP gdje osvaja brojne nagrade, dobitnica je brojnih priznanja Ministarstva znanosti i obrazovanja. U isto vrijeme radi u Plesnom klubu Megablast kao umjetnički voditelj. Osvojila je prvenstvo Hrvatske u show dance i modern kategorijama te na međunarodnim IDO natjecanjima. Isto tako, osvaja nagrade na natjecanju Mia Čorak Slavenska. Sa svojim ansamblom sudjeluje na brojnim plesnim festivalima. Osim natjecateljskih koreografija i kraćih plesnih formi uspješno se okušala i na umjetničkom planu kroz razne plesne projekte i predstave, te surađivala s domaćim estradnim umjetnicima.

Ana Vesel Križaj u pedagoškom obrazovanju te u sklopu umjetničkog djelovanja na plesnoj sceni u zemlji i inozemstvu ima značajan i trajan doprinos.


mr.sc. Nikola Fabijanić, prof. mentor
GŠ Pavla Markovca, Zagreb

Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u GŠ Pavla Markovca u klasi prof. Drage Fabijanića, a diplomirao je i magistrirao saksofon na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. D. Sremeca. Usavršavao se kod renomiranih svjetskih saksofonista.

Zaposlen je u GŠ Pavla Markovca, Zagreb od 1995. gdje vrlo uspješno vodi klasu saksofona. Ima zapažene uspjehe u svakodnevnom radu, na priredbama i koncertima u organizaciji škole, hrvatskim i međunarodnim natjecanjima (87 nagrada i 3 priznanja). Njegovi učenici su mnogostruki dobitnici Oskara znanja, Agencije za odgoj i obrazovanje.Velik broj njegovih učenika je položio završni ispit a mnogi su upisali Muzičku akademiju. Član je ocjenjivačkih sudova na natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu. Ispitivač je povjerenstava za stručne ispite. Od 2017. g. gost je prof. na Umjetničkoj akademiji u Novom Sadu.

Redovno nastupa na koncertnim podijima kao solist, komorni i orkestralni glazbenik. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja kao što su Rektorova nagrada i Yamaha Music Foundation of Europe 1996/1997. Laureat je međunarodnog Natjecanja Giulio Viozzi 1999. g., a 2000. g. nagrade Zagrebačke filharmonije i American expressa za najboljega mladog glazbenika. Osvaja nagrade i na natjecanju Alpe Dunav Jadran, nagradu “Dako Lukić”.

Redovito održava recitale u Hrvatskoj i inozemstvu uz veliko odobravanje publike i kritike.Osnivač je Papandopulo kvarteta od 2000. g.

Na njegov poticaj, nekoliko skladatelja napisalo je skladbe za saksofon kojima je obogaćena literatura za saksofon. Snimio je nekoliko nosača zvuka.

Održava seminare za saksofoniste u Hrvatskoj i inozemstvu.

Zbog svih navedenih rezultata, bogate javne djelatnosti, mara, truda, stručnog i profesionalnog odnosa prema poslu izuzetno je pridonio razvoju glazbenog obrazovanja u našoj zemlji i inozemstvu.


Viktorija Badrov, prof.
GŠ Blagoje Bersa, Zagreb

Rođena je 1952. g. u Bihaću. Maturirala je u GŠ Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji - odsjek glazbe, te na Muzičkoj akademiji Zagreb u klasi, prof. Ive Lhotke Kalinskog.

Od 1975. g radi u GŠ Frana Lhotke u Sisku, a od 1979. g. u Muzičkoj školi u Bihaću iz koje je protjerana zbog rata te je od 1992. g. stalno zaposlena u GŠ Frana Lhotke u Sisku i u GŠ V. Lisinskog u Zagrebu. Od 1999. g. radi kao nastavnica solo pjevanja i komorne glazbe u GŠ Blagoje Bersa u Zagrebu. Dugogodišnja je pročelnica odjela za solo pjevanje.Za vrijeme dugogodišnjega radnog staža (42 g.) učenici prof. Badrov ostvaruju brojne nastupe u Hrvatskoj i inozemstvu. Na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima sa svojim učenicima osvaja brojne nagrade (50). Članica je ocjenjivačkih sudova na regionalnim i državnim natjecanjima te je sudjelovala u izradi nastavnih planova i programa za srednje glazbene škole. Bila je mentorica mnogim mlađim kolegama i pripravnicima do polaganja stručnog ispita te članica Prosudbenog odbora pri polaganju stručnih ispita.Izdala je knjigu arija i pjesama 17. i 18. st. – “Poletimo pjesmom”, koja se koristi kao udžbenik u nastavi solo pjevanja. Dobitnica je Oskara znanja 2017. godine.

Prof. Badrov svojim kontinuiranim radom, aktivnostima, rezultatima i entuzijazmom uvelike je pridonijela razvoju glazbenog obrazovanja i kulture u zemlji i inozemstvu.


Bernarda Debuš Redžić, prof. savjetnik
GU Elly Bašić, Zagreb

Diplomirala je 1989. g. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Ksenije Janković. Postdiplomski studij u klasi iste profesorice završava u Würtsburgu (Njemačka). Tijekom školovanja sudjelovala je na mnogim seminarima iz violončela. Nastupala je na mnogobrojnim koncertima u zemlji i inozemstvu, te na natjecanjima učenika i studenata. Osvojila je velik broj nagrada, npr: nagrade “Rudolf Matz”, “Darko Lukić”, “Hrvatskoga muzičkog zavoda”.

Tijekom studija članica je “Zagrebačkog tria”, a 1993. članica simfonijskog orkestra u Sevilji (Španjolska). Od 1994. zaposlena je u GU Elly Bašić u Zagrebu. Njeni učenici redovito sudjeluju na državnim i međunarodnim natjecanjima te osvajaju brojne nagrade (Oskar znanja 7 puta). Isto tako, imaju zapažene nastupe na koncertima u organizaciji škole i u drugim prigodama u raznim institucijama, kao i za mnoge humanitarne udruge.Članica je ocjenjivačkih sudova na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima.Svoje znanje prenosi na mlađe kolege kao mentor pripravnicima ili u nekom drugom obliku suradnje.

Prof. Debuš Redžić svojim znanjem, zalaganjem i uspjesima kao cijenjeni pedagog iznimno je obogatila glazbeno obrazovanje i općenito kulturu u Republici Hrvatskoj i šire.


Sanjica Sara Radetić, prof.
Ravnateljica Umjetničke škole Poreč

Rođena je u Poreču 1968. g., gdje stječe prvo glazbeno obrazovanje svirajući usporedno klavir i harmoniku. Maturira u Zagrebu na GU Elly Bašić (teoretičar i instrumentalist) te diplomira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1991. g. ( magistra glazbene pedagogije).

Vraća se u Poreč, prvo u porečku školu i kao učiteljica osvaja najviše nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima, sa žarom učenicima prenosi znanje i ljubav prema glazbi te je promovirana u prvu učiteljicu mentoricu u Poreču. Od 2000.g. postaje voditeljica Škole pri POU Poreč, a 2008.g. ,ravnateljica POU Poreč. Od 2014. g. kada osamostaljuje školu, postaje ravnateljica Umjetničke škole Poreč. Sve to vrijeme ostvaruje svoj san: “školu po mjeri djeteta”, školu u kojoj se razvija djetetova kreativnost i samopouzdanje, u kojoj učitelji uživaju raditi i stvarati u poticajnoj atmosferi, u kojoj su djeca i učitelji sretni i osjećaju se dobro a dokaz su brojne ostvarene najviše nagrade, nastavljanje obrazovanja i napredovanja u mentore i savjetnike.

S. S. Radetić utrostručila je broj učenika i učitelja u školi, proširila programe Škole gudačima, puhačima, plesačima, otvorila je područni odjel u Vrsaru, obnovila instrumentarij, pokrenula nove projekte, sagradila nove prostore čime je znatno poboljšala uvjete rada u školi i dalje radi na boljitku i napretku djece i učitelja. Za sve dobro koje je učinila učitelji i zaposlenici sami su poklonili ravnateljici Zahvalnicu za najbolju ravnateljicu i zahvalili na svim radnim mjestima, pomoći i podršci izuzetno mladom kolektivu, podršci učiteljima mentorima i savjetnicima. Sanjica Sara Radetić vizionar je i vođa, savjesna i organizirana, predana i neumorna. Isto tako je posebna i jedinstvena osoba, dobrog srca i uvijek spremna pomoći drugima.Bori se za prava učenika i učitelja te uspijeva mijenjati stvari na bolje. Izvrsna je u organiziranju ljudi i posla, hrabra i radoholičar. Pravi je uzor, živi svoj posao. Bogatog iskustva i puna znanja jednako je uspješna s djecom, roditeljima i učiteljima.