mr. sc. Vera Šutalo

Rođena je 1955. g. Osnovnu školu završava u Đakovu, diplomira 1978. g. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i postaje prof. hrvatskog i latinskog jezika, 1985. g. na istom fakultetu magistrira i stječe titulu magistra znanosti iz područja hrvatske književnosti. Kao izrazito komunikativna, sklona timskom radu, pouzdana, odgovorna, tolerantna te uvijek spremna na suradnju izuzetno je ugodna i draga suradnica cijeli niz godina.

Aktivno sudjeluje u kreiranju i izradi strateških dokumenata i razvojnih programa iz područja srednjoškolskog obrazovanja (Nacionalni program mjera za uvođenje obveznog obrazovanja, uvođenje državne mature u hrvatski sustav obrazovanja, izrada Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard u srednjoškolskom obrazovanju, Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja od 2005.do 2010., urednica brošura “Upisi u srednje škole”, urednica Nacionalnog programa mjera za uvođenje obaveznog srednjoškolskog obrazovanja 2007., poslovi vezani za hrvatsku nastavu u inozemstvu, poslovi vezani za rad udruga koje se bave izvaninstitucionalnim odgojem i obrazovanjem, urednica brošure za preventivni projekt “Živim život bez nasilja” 2015. Dolaskom iz bogate pedagoške prakse, od prvoga radnog mjesta u nastavi u srednjoškolskom centru u Đakovu od 1979. godine, nastavkom rada u Republičkom komitetu za prosvjetu od 1985. godine, te nastavkom rada od 1990. godine u Ministarstvu prosvjete i športa, gdje i danas radi, Vera Šutalo djeluje u odgoju i obrazovanju sukladno potrebama i mogućnostima u gotovo svim sektorima na mjestima od više savjetnice do pomoćnice ministra.

Posebnost i zakonska regulativa glazbenog i plesnog odgoja i obrazovanja bili su nedovoljno definirani u pravilnicima osnovnog i srednjeg obrazovanja te je trebalo umjetničko obrazovanje ravnopravno definirati u sustavu, neprestano pratiti i razvijati. Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga svojim prijedlozima i suradnjom s gospođom Šutalo dobilo je istinskog prijatelja i suradnika.

2002. g. osniva se Centar izvrsnosti - ishodište praćenja posebno nadarenih učenika glazbenih i plesnih škola. Navedimo samo neka zapažena predavanja gospođe Šutalo: “Umjetničko obrazovanje kao temelj jačanja estetske i kreativne sposobnosti učenika “,“Viši obrazovni ciljevi umjetničkog obrazovanja u europskim zemljama i u Hrvatskoj”,“Darovitost traži mudrog učitelja”,“Umjetničke škole i vizija razvoja” ... 2006. g. sudjeluje u donošenju novih nastavnih planova i programa predškolskog i osnovnog obrazovanja za glazbene i plesne škole. 2008. g. doneseni su novi nastavni planovi i programi za srednje glazbene i plesne škole. 2011. g. nositelj izrade Zakona o umjetničkom obrazovanju - prvi put u hrvatskoj povijesti stvoren je temelj za usklađivanje sa zakonodavstvom država članica EU, temelj za brži i kvalitetniji razvoj glazbenog i plesnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj što otvara prostor za veći obuhvat djece, stvara mogućnost za njihovo profesionalno usmjeravanje. Gospođa Vera Šutalo bila je na čelu Povjerenstva za izradu zakona o umjetničkom obrazovanju, izradu planova i programa i sve je to bio velik iskorak za opstojnost glazbenog i plesnog obrazovanja.

Prisutnost gospođe Vere Šutalo u umjetničkom obrazovanju nastavlja se sudjelovanjem na skupovima ravnatelja glazbenih i plesnih škola (plenumima) gdje svojim predavanjima daje poseban doprinos radu HDGPP-a i razvoju glazbenog i plesnog školstva za što je primila nagradu za “Poseban doprinos 2009”. Stalni je član Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa.

Redovito objavljuje stručne članke u znanstveno-pedagoškom časopisu “Tonovi”. Za nesebičnu, bogatu i stručnu suradnju Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga dodjeljuje joj nagradu za životno djelo uz zahvalnost i s poštovanjem.