Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb
NAJUSPJEŠNIJA ŠKOLA ČLANICA/RAVNATELJ 2020

Glazbeno učilište Elly Bašić utemeljeno je 1965. god. na originalnoj autorskoj koncepciji glazbenog odgoja i izobrazbe istaknute hrvatske pedagoginje, metodičarke i etnomuzikologinje prof. Elly Bašić - Funkcionalnoj muzičkoj pedagogiji (FMP). Ove školske god. upisano je gotovo 900 učenika od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Zaposleno je 88 djelatnika od toga 80 nastavnika. Osim nastave, učenici osvajaju visoke nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima te sudjeluju u projektima kulturno - obrazovnog i humanitarnog karaktera. Visoku kvalitetu rada učenika i nastavnika potvrđuju i pozivi za sudjelovanje na festivalima, koncertima i humanitarnim događanjima: MFKG “Audeamus”, “Dani hrvatske kulture” u Varšavi, “Muzički biennale Zagreb”, MVF “Antonio Janigro”, “Advent na Prekrižju” i dr. Učenici sviraju na dodjelama nagrada, proslavama, promocijama i stručnim skupovima, u domovima umirovljenika, vrtićima, školama ...

Nastava fakultativnih predmeta provodi se dugi niz godina kroz individualizaciju učeničkih kompetencija. Učilište je organizator i suorganizator nekoliko projekata: “Mini natjecanje klavirista”, “Improkrea fest”, “Mladi i suvremena glazba”, “Dani škole”, “Dani gitare”, “Škole za Afriku”. 2019./2020. god. osnovan je ansambl Mariachi. Škola sudjeluje na koncertima za Udruge “Krijesnica” i “Sve za nju” te organizira seminare i radionice, surađuje s Muzičkom akademijom u Sarajevu i Zagrebu, Umjetničkom školom Poreč, UŠ Luka Sorkočević iz Dubrovnika, GŠ Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke, GŠ Slavonski Brod, Konservatorijom za slasbo in balet iz Maribora, Društvom za promicanje Funkcionalne muzičke pedagogije i dr. Nastavnici Škole često su predavači u okviru Županijskih stručnih vijeća. Kroz mentorstva profesori provode stručnu praksu za studente Muzičke akademije Zagreb kao i mentorstvo pripravnicima do stručnog ispita.

Škola razvija svoju izdavačku djelatnost; izdaje časopis Elly manija, izdane su monografije Škole te knjige: “Vjerujem svakom djetetu”, “Sviranje partitura I”, Solfeggio 5”, “Vodič kroz posebnosti FMP. Što, kako i zašto?”.

U ožujku 2020. god. GU Elly Bašić preselilo se u novi, reprezentativni prostor u centru grada Zagreba a osiguran je i vrijedan instrumentarij što je kruna predanog rada i uspjeha svih učenika, nastavnika i ostalog osoblja Škole. GU Elly Bašić nagrađuje učenike za njihov rad, uspjehe tijekom školovanja i promidžbu Škole dodjelom nagrada: “Ljerka Čavić Tomčik”, “Učenik generacije”, “Instrumentalist generacije”.

Mnogi učenici Škole stipendisti su raznih institucija što je još jedna potvrda njihovih iznimnih zalaganja, kvaliteta i rezultata. Velik broj učenika nastavlja školovanje u visokoškolskim ustanovama. Škola je dobitnica brojnih nagrada zahvala i priznanja. Svojim djelovanjem škola je dala izuzetan doprinos u glazbenom školstvu 2015. god. dobitnica je Posebne nagrade HDGPP-a za 50. obljetnicu škole, te za ciklus koncerata i promidžbu hrvatskog školstva.

Kroz čitavu povijest djelovanja školu su vodile žene što i danas nastavlja, na njihovom tragu, vrlo uspješno ravnateljica Mirela Buchberger Karlo (od 2013. god.). Glazba nije samo cilj glazbenog školovanja, nego i sredstvo odgoja i obrazovanja djece u svestraniju i bogatiju ličnost, što je jedna od temeljnih postavki Funkcionalne muzičke pedagogije. GU Elly Bašić sudjeluje u životu zajednice, obogaćuje kulturnu i obrazovnu ponudu Grada, teži očuvanju hrvatske baštine, kao i promociji hrvatskog školstva.


Rudolf Vučić, prof.
Posebna nagrada za doprinos glazbenom i plesnom obrazovanju

Rođen je 1954. god. u Šibeniku, gdje završava gimnaziju. Istovremeno uči sviranje glasovira u GŠ Ivana Lukačića, Šibenik. Poslije mature upisao je studij na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, odjel glasovira, orgulja i harfe. Diplomirao je u klasi prof. R. Filjka i zaposlio se u GŠ I. Lukačića u Šibeniku 1979. godine.1985. god. upisao je usavršavanje na Muzičkoj akademiji u klasi prof. S. Radića i uspješno ga završio. Nakon studija i usavršavanja nije prekinuo spone s Muzičkom akademijom. Učlanivši se u EPTA u suradnji s Muzičkom akademijom, sam organizira nekoliko predavanja za odjel glasovira u školi u kojoj radi. Nekoliko njegovih učenika nakon srednje škole uspješno je nastavilo studij na Muzičkoj akademiji. U školi je više godina vodio glasovirski odjel. U Šibeniku je priredio tri samostalna koncerta, 1980., 1986. i 1990. godine te u Voironu, Francuska 1986. godine. Od 1991. god. ravnatelj je GŠ Ivana Lukačića u Šibeniku. Za vrijeme mandata škola je 1999. g. dobila Nagradu Grada Šibenika za osobite uspjehe u glazbenom školovanju, organiziranju koncertnog života i afirmaciji šibenske glazbene baštine. Odlikovan je 1999. odlukom Predsjednika Rep. Hrvatske Redom Danice s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi. Dobio je priznanje općine Tisno za pomoć pri otvaranju glazbene škole. Dobitnik je Nagrade Grada Šibenika 2015. godine za iznimne uspjehe u glazbenoj djelatnosti. Kao dragovoljac u Domovinskom ratu, nositelj je spomenice Domovinskog rata i medalje „Oluja“.Punih 25 godina bio je suorganizator glazbenog ciklusa Hrvatske glazbene scene mladih, a 15 godina organizator glazbenog programa ciklusa „Svibanjske glazbene večeri“. Cijenjeni prof. Vučić aktivan je član HDGPP-a svojim djelovanjem na razne načine pridonosi radu Društva (član Povjerenstava, sudjeluje na natjecanjima i u organizaciji istih) slijedom navedenog HDGPP je odlučilo dodijeliti mu Posebnu nagradu za doprinos glazbenom i plesnom obrazovanju..